Ordlista om adressinformationssystem (TSK 56)

Osoitetietojärjestelmän sanasto, Glossary of Address Information System

© Terminologicentralen rf 2021
ISBN 978-951-48-0274-4 (PDF, Lantmäteriverket)
ISSN 1795-6323 (nätpublikation, Terminologicentralen rf)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format
- i termbanken TEPA
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Ordlista om adressinformationssystem utarbetades i samarbete mellan Lantmäteriverket och Terminologicentralen. Arbetet var en del av utveckling av ett nationellt adressinformationssystem. Syftet med arbetet var att definiera begrepp, välja de rekommenderade finska termer och klargöra hur termerna används. Ett annat syfte är att främja semantisk interoperabilitet inom den offentliga förvaltningen.

Ordlistan omfattar 21 centrala begrepp som rör adressinformationssystem. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Förutom Lantmäteriverket deltog också Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Helsingfors stad, Posti och miljöministeriet i terminologiarbetet. Terminologiarbetet finansierades av Lantmäteriverket.