Ordlista om cybersäkerhet

Försörjningsberedskapscentralen och försvarsministeriet har startat ett gemensamt ordlisteprojekt tillsammans med Terminologicentralen TSK. Projektets syfte är att utarbeta en ordlista som omfattar cirka 50 centrala begrepp som anknyter till cyber- och informationssäkerhet, förklara begreppens innehåll och ge rekommendationer om de finska termerna. Ordlistan ska också innehålla definitioner på finska och termekvivalenter på svenska och engelska. Definitionerna ska översättas till svenska och engelska vid ett senare tillfälle. Arbetet påbörjades i maj 2017 och det ska bli färdigt på våren 2018.