Kyberturvallisuussanasto

Huoltovarmuuskeskus ja puolustusministeriö ovat käynnistäneet yhdessä Sanastokeskuksen kanssa projektin kyberturvallisuussanaston laatimiseksi. Projektin tavoitteena on koota noin 50 käsitteen sanasto, joka selvittää keskeisten kyberturvallisuus- ja tietoturvakäsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Määritelmät ja huomautukset laaditaan suomeksi, ja termeille annetaan ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Kun sanasto on valmis, sen käsitekuvaukset käännetään ruotsiksi ja englanniksi. Työ on alkanut toukokuussa 2017, ja sanaston on tarkoitus valmistua keväällä 2018.