Ordlista om geodata inom statistik

På hösten 2023 anlitade Statistikcentralen Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar på finska för cirka 30 begrepp som rör geodata inom statistik. Ordlistan ska omfatta även ekvivalenter på engelska. Målet med terminologiarbetet är att stödja projektet Paikkatiedot Suomen tilastotuotannossa (GSFI).Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid Statistikcentralen, Lantmäteriverket och Finlands miljöcentral. Ordlistan ska bli färdig senast i slutet av maj 2024.