Ordlistan för planering och byggande av trafikleder

Väyläsanasto: Suunnittelu ja rakentaminen

© Trafikledsverket, 2021

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Ordlistan Väyläsanasto: Suunnittelu ja rakentaminen (ordlistan för planering och byggande av trafikleder) utarbetades i samarbete mellan Trafikledsverket och Terminologicentralen. Ordlistan omfattar 15 centrala begrepp som rör planering och byggande av trafikleder. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Syftet med ordlistan är att klargöra begrepp och harmonisera termer. Den främjar utvecklingen av Trafikledsverkets informationssystem Velho och kommer också vara en verktyg för planering av trafikledsprojekt.

Förutom sakkunniga vid Trafikledsverket deltog också experter vid Sitowise, Ramboll och NMT-centralen i Nyland i terminologiarbetet. Arbetsgruppen arbetade under ledning av experter från Terminologicentralen.