Väyläsanasto: Suunnittelu ja rakentaminen

© Väylävirasto, 2021

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Väylävirasto ja Sanastokeskus aloittivat syksyllä 2020 yhteisen sanastoprojektin, jonka lähtökohtana oli Väyläviraston Velho-tietojärjestelmän kehitystyön tukeminen. Työn tuloksena syntyi Väyläsanasto: Suunnittelu ja rakentaminen, joka valmistui marraskuussa 2021. Jatkossa sanasto toimii myös hankkeiden suunnittelun ohjauksen työkaluna Väylävirastossa.

Sanasto sisältää 15 keskeisen infrahankkeiden suunnitteluprosessiin liittyvän käsitteen tiedot suomeksi. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavion avulla.

Väyläsanasto: Suunnittelu ja rakentaminen laadittiin työryhmässä, johon kuului alan asiantuntijoita Väylävirastosta, Sitowisesta, Rambollista ja Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä kaksi Sanastokeskuksen terminologia. Sanastokeskuksen terminologit ohjasivat sanastotyöryhmän työskentelyä ja vastasivat terminologisesta sanastotyöstä.

Lisää tietoa sanastosta Väyläviraston verkkosivustolla