Ordlistearbete för arbets- och näringstjänster

Klientinformationssystemet för arbets- och näringstjänster samt e-tjänster kopplade till systemet ska förnyas i samband med landskapsreformen. För att främja förnyelsen har arbets- och näringsministeriet och KEHA-centret (NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter) startat TE-digi, ett projekt för förnyelse av arbets- och näringstjänster. Som en del av projektet ska de centrala begreppen inom den nya servicemodellen definieras. KEHA-centret har anlitat Terminologicentralen för att utarbeta en ordlista som ska stödja kommunikation och utvecklingen av datasystem.

Fokusen i arbetet i vår har lagt på stödjandet av begreppsmodellering inom Työmarkkinatori (arbetsmarknadstorget). Työmarkkinatori är en tjänstehelhet som hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Ordlistearbetet fortsätter under 2017 med begrepp som gäller kundvårdssystem.