Työvoima- ja elinkeinopalvelujen sanastotyö

Maakuntauudistuksen yhteydessä työvoima- ja elinkeinopalvelujen asiakastietojärjestelmä ja siihen liitetyt verkkoasiointiratkaisut uudistetaan. Tätä varten työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) ovat perustaneet työ- ja elinkeinopalveluiden uudistamishankkeen eli TE-digin. Osana TE-digi-hanketta määritellään uuden palvelumallin eri osa-alueiden keskeiset käsitteet viestinnän ja tietojärjestelmäkehityksen tueksi. KEHA-keskus on tilannut siihen Sanastokeskukselta sanastotyötä.

Sanastotyötä tehtiin keväällä 2017 Työmarkkinatorin käsitemallinnuksen tueksi. Työmarkkinatori on palvelukokonaisuus, joka auttaa työnhakijoita ja työllistäjiä löytämään toisensa. Sanastotyö jatkuu vuoden 2017 loppuun asiakkuudenhallintaan liittyvien käsitteiden työstämisellä.