Ordlistearbete för hälsovårdens behov

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat en ordlista över strukturerad registrering som innehåller de centrala begreppen som förekommer i nationella specifikationer och registreringshandböcker för Kanta-tjänsterna. Eftersom beskrivningar av begreppen ska utvecklas och harmoniseras och terminologiska begreppsdiagram ritas, har THL anlitat Terminologicentralen för terminologiskt arbete. Den första fasen av arbetet ska ske under 2016–2017 och innehålla analys av begreppen förknippade med strukturerad registrering samt förslag om utvecklingen av begreppen.