Terveydenhuollon sanastotyötä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut Kanta-palvelujen valtakunnallisissa määrittelyjulkaisuissa ja potilastiedon kirjaamisoppaissa esitettyjä keskeisiä käsitteitä rakenteisen kirjaamisen sanastoksi. Näiden käsitteiden kuvauksia halutaan kehittää ja yhtenäistää, ja käsitteistä halutaan laatia terminologisia käsitejärjestelmäkaavioita. THL on tilannut Sanastokeskukselta sanastotyötä, jonka ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2016–2017 rakenteisen kirjaamisen sanastoaineistolle tehdään käsiteanalyysi sekä ehdotuksia käsitteistön kehittämiseksi edelleen.