Termbank för nordisk mobilitet

Termbank för nordisk mobilitet publicerades i 2017. Den utarbetades som nordisk samarbete och den innehåller begrepp och termer som rör utbildning och arbetsmarknad på isländska, norska, svenska, finska och danska. Termerna om det finska samhället ges på finska och svenska.

Projektet Termbank för nordisk mobilitet påbörjades under 2015. Det genomfördes i regi av de nordiska språkorganisationerna i Danmark, Island, Norge och Sverige med bidrag från de nordiska terminologiorganisationerna DANTERMcentret/DANTERM Research, Dept. of Management, Society and Communication, Copenhagen Business School (Danmark), Terminologicentralen TSK (Finland) och Terminologicentrum TNC (Sverige). Termbanken stöddes av Nordplus Nordiske Språk-programmet och av informationstjänsten Hallå Norden.

Termbanken är tänkt att vara ett användbart verktyg för nordiska medborgare som ska jobba och utbilda sig över gränserna i Norden. Genom att samla centrala termer inom olika samhällsområden i respektive nordiskt land, kan termbanken ge användaren information om vad en term betyder i ett visst land och om det finns en motsvarighet i ett annat land.

Termbanken finns på adressen http://nordterm.iterm.dk/portal/sv/

Har du frågor eller kommentarer? Kontakta Språkrådet i Norge: term@sprakradet.no.