Termitietokanta pohjoismaisen liikkuvuuden tueksi

Termitietokanta pohjoismaisen liikkuvuuden tueksi julkaistiin vuonna 2017. Se on laadittu pohjoismaisena yhteistyönä, ja se sisältää koulutukseen ja työmarkkinoihin liittyviä käsitteitä ja termejä islanniksi, norjaksi, ruotsiksi, suomeksi ja tanskaksi. Suomalaista yhteiskuntaa kuvaavat termit on annettu suomeksi ja ruotsiksi.

Termitietokanta pohjoismaisen liikkuvuuden tueksi -projekti alkoi vuonna 2015. Projektia ohjasivat Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kielilautakunnat. Projektiin osallistuivat myös pohjoismaiset sanastokeskukset DANTERMcentret/DANTERM Research, Dept. of Management, Society and Communication, Copenhagen Business School (Tanska), Sanastokeskus TSK (Suomi) sekä Terminologicentrum TNC (Ruotsi). Termitietokannan tekemiseen tarvittavan työn rahoitti Nordplus Pohjoismaiset kielet -ohjelma, ja Haloo Pohjola -neuvontapalvelu osallistui sanastotyöhön.

Termitietokannan on tarkoitus helpottaa kansalaisten siirtymistä työskentelemään tai opiskelemaan Pohjoismaasta toiseen. Kun kussakin Pohjoismaassa käytettävät yhteiskunnan eri alueiden keskeiset termit on koottu yhteen termitietokantaan, käyttäjä löytää sieltä tietoa termien merkityksestä kyseisessä maassa ja voi lisäksi tarkistaa, käytetäänkö vastaavaa termiä jossain toisessa maassa.

Termitietokantaa voi käyttää osoitteessa http://nordterm.iterm.dk/portal/fi/.

Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää Norjan kielilautakuntaan (Språkrådet i Norge): term@sprakradet.no.