Terminologiarbete för en övergripande arkitektur för yrkesutbildning

I mars 2023 anlitade Omnia Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 20 begrepp som rör yrkesutbildning. Terminologiarbete behövs för en övergripande arkitektur för yrkesutbildning. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid KARKKI-projektet. Ordlistan ska bli färdig på hösten 2023.