Terminologiarbete för Museiverket

Terminologicentralen och Museiverket påbörjade ett gemensamt terminologiprojekt i augusti. Projektet har som mål att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 20 begrepp som rör renovering och restaurering av byggnader. Terminologiprojektet är en del av ett större projekt vid Museiverket som syftar till att utarbeta en webbplats för Museiverkets renoverings- och restaureringsinstuktioner. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid Museiverket. Ordlistan ska bli färdig vid slutet av 2021.