Terminologiarbete för Trafikledsverket

Terminologicentralen och Trafiksledsverket genomförde ett ordlisteprojekt i februari-augusti 2020. Syftet med projektet var att klargöra begrepp som gäller Trafikledsverkets verksamhetssystem. Projektet resulterade i en ordlista som omfattar 13 begrepp med definitioner och kompletterande anmärkningar som ges på finska. Ordlistan är avsett för internt bruk vid Trafikledsverket.