Terminologiarbete om arbetsförmedlingsstatistik

Våren 2020 anlitade UF-centret, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter Terminologicentralen TSK för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 80 begrepp som rör arbetsförmedlingsstatistik. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid NTM-centraler. Ordlistan ska bli färdig i slutet av 2020.