KEHAn tietoalustan sanasto – työnvälitystilastot

Sanastokeskus aloitti keväällä 2020 ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen eli KEHA-keskuksen toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset noin 80 KEHAn tietoalustaratkaisussa esiintyvälle työvälityksen käsitteelle. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Tietoalustan sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön, jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti etätyöpajoissa. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologi kävi läpi muun muassa käsiteanalyysiä ja käsitteiden määrittelyä sekä sitä, miten tulkita käsitejärjestelmäkaavioita.

Sanastokeskuksen tehtävänä on koota ja laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille sekä piirtää käsitejärjestelmäkaaviot. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa ELYn asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.