Terminologiarbete om datastrukturer för miljövården

I december 2023 anlitade miljöministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 60 begrepp som rör miljöskyddet. Målet med ordlistan är att stödja enhetlig informationshantering och digital ärendehantering. Termer och definitioner ges på finska och ekvivalenter på svenska och engelska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med de experter som miljöministeriet har utsett.