Ympäristönsuojelun tietorakenteiden sanasto

Sanastokeskus aloitti joulukuussa 2023 ympäristöministeriön toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on tukea ympäristönsuojeluun liittyvien tietojen yhtenäistä käsittelyä ja sähköistä asiointia. Noin 60 käsitteen sanastoon on tulossa esimerkiksi päästöihin sekä lupaa, ilmoitusta tai rekisteröintiä vaativaan toimintaan liittyviä käsitteitä. Termit annetaan sanastossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja käsitekuvaukset suomeksi.

Ympäristönsuojelun tietorakenteiden sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön, jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologit kävivät läpi muun muassa sitä, miten tehdä käsiteanalyysia ja millaisia ovat terminologiset määritelmät.

Ympäristöministeriö on koonnut määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia käsitteille systemaattiset määritelmät ja huomautukset sekä käsitejärjestelmäkaaviot. Sanaston käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Terminologien laatima aineisto käydään läpi työpajoissa ympäristöministeriön valitsemien asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologit viimeistelevät aineiston.