Terminologiarbete om grönområden

I januari anlitade Trafikledsverket Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 70 begrepp som rör grönområden. Ordlistan ska behandla bl.a. olika grönområden samt deras underhåll och användning. Ordlistan kommer att omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Experter från Destia, Grönmiljöförbundet, Helsingfors stad, miljöministeriet, Ramboll och Trafikledsverket ska delta i terminologiarbetet. Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter. Ordlistan ska bli färdig i juni 2023.