Terminologiarbete om trafik och områden

I april 2023 anlitade Trafikledsverket och miljöministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 100 begrepp som rör trafik och trafikområden. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska och ekvivalenter på svenska och engelska.

Terminologicentralens terminologer ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter på detta område.