Terminologiarbete om Trafikledsverkets handlingar

I mars anlitade Trafikledsverket Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt. Projektets syfte är att välja termer och utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka fem begrepp. Begreppen rör Trafikledsverkets handlingar som anknyter till godkännandet av produkter och material som används i Trafikledsverkets projekt. Begreppsbeskrivningar kommer att ges på finska och de är avsedda för internt bruk vid Trafikledsverket.