Terminologiarbete om underhåll av trafikleder för Trafikledsverket

I oktober 2022 påbörjade Trafikledsverket och Terminologicentralen ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 20 begrepp som rör underhåll av trafikleder. Meningen med ordlistan är att klargöra begrepp och harmonisera användning av termer vid Trafikledsverket. Ordlistan kommer att omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Terminologicentralens terminolog utarbetar systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid Trafikledsverket. Ordlistan ska bli färdig i slutet av 2023.