Uppdatering av byggnadsklassificering

Under hösten 2016 fick Terminologicentralen uppdraget av Statistikcentralen att uppdatera byggnadsklassificering. Klassificeringen publicerades i 1994 och den ska uppdateras för att motsvara nuläget på byggnadsbranschen. För att kartlägga behovet för förändring ordnade Statistikcentralen och Terminologicentralen en förfrågan för intressegrupper vid årsskiftet. Uppdateringsarbetet fortsätter under 2017 baserad på svar på förfrågan. Förutom uppdatering av klassificerings struktur ska Terminologicentralen utarbeta beskrivningar av huvud- och underklasser i klassificeringen.