Tilastokeskuksen rakennusluokituksen päivitys

Sanastokeskus aloitti syksyllä 2016 Tilastokeskuksen toimeksiannosta vuodelta 1994 peräisin olevan rakennusluokituksen päivitysprojektin. Työn tavoitteena on päivittää luokitus vastaamaan rakentamisen nykytilannetta. Sidosryhmille järjestettiin kysely luokituksen muutostarpeista vuoden vaihteessa, ja päivitystyötä on jatkettu sen pohjalta. Työ kestää vuoden 2017 loppuun.

Nykyisessä rakennusluokituksessa on 13 pääluokkaa, kuten asuinrakennukset ja teollisuusrakennukset. Niillä on alaluokkia, kuten teollisuuden tuotantorakennukset, joilla on vielä alaluokkia, kuten teollisuushallit. Nykyisessä luokituksessa kaikilla luokilla ei ole kuvauksia, joten päivitystyön yhtenä tavoitteena on laatia tarvittavat kuvaukset. Luokkien nimityksiä on myös tarkoitus päivittää, sillä osa niistä on vanhentuneita. Myös luokituksen rakennetta on tarpeen muuttaa jonkin verran, sillä esimerkiksi lasten päiväkodit eivät enää kuulu hoitoalan rakennuksiin vaan opetusrakennuksiin, koska varhaiskasvatus on siirtynyt opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle.