Uppdatering av Integrationsordlista

Integrationsordlista, 1 upplagan, publicerades år 2021. På hösten 2023 anlitade arbets- och näringsministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att uppdatera ordlistans begreppsbeskrivningar och utöka ordlistan med nya begrepp som gäller integration. Begreppen ges termrekommendationer på finska och ekvivalenter på svenska och engelska. Begreppsbeskrivningar ska översättas till svenska och engelska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid arbets- och näringsministeriet. Ordlistan ska bli färdig vid slutet av 2024.