Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet

Ordlista om övergripande säkerhet (TSK 47) utarbetades på initiativ av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) och publicerades i slutet av 2014. Ordlistan är baserad på lagstiftning och Statsrådets principbeslut såsom Säkerhetsstrategi för samhället. Eftersom en ny säkerhetsstrategi för samhället har utarbetats i år blev uppdatering av ordlistan aktuell. Säkerhetskommittén anlitade Terminologicentralen TSK för uppdateringsarbete, som skedde under våren 2017. Den nya säkerhetsstrategin ska skickas på remiss och därefter ska ordlistan bearbetas vid behov. Den uppdaterade versionen av ordlistan ska publiceras på Terminologicentralens webbplats och i termbanken TEPA.