Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitys

Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 47) julkaistiin vuonna 2014. Koska nyt on laadittu uutta Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS), myös Kokonaisturvallisuuden sanastoa on tarpeen päivittää tietyiltä osin. Päivitystyötä tehtiin keväällä 2017. YTS lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, ja lausuntokierroksen päätyttyä syksyllä katsotaan, vaikuttavatko lausunnot myös sanastoon. Lausuntojen käsittelyn jälkeen sanastosta julkaistaan uusi, päivitetty versio Sanastokeskuksen sivuilla ja TEPA-termipankissa. Työn tilaaja on Turvallisuuskomitea.