Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet

Ordlista om övergripande säkerhet publicerades först år 2014, och den uppdaterades i 2017. I februari 2019 anlitade Säkerhetskommittén Terminologicentralen TSK för att påbörja ett ordlisteprojekt vars syfte är att uppdatera ordlistans begreppsbeskrivningar och utöka ordlistan med nya säkerhetsbegrepp. De nya begreppen i ordlistan givs termer och begreppsbeskrivningar på finska och termekvivalenter på svenska och engelska. Som en del av uppdateringsprojekt ska Ordlista om övergripande säkerhet förenas med Ordlista om cybersäkerhet (TSK 52), som publicerades i 2018.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för de nya och uppdaterade begrepp tillsammans med experter från flera olika förvaltningsområden. Ordlistan ska bli färdig under våren.