Utökning av MAO/TAO-ontologin med begrepp som gäller kulturmiljön

Terminologicentralen har utökat MAO/TAO-ontologin (Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin) i samarbete med Museiverket i två faser under åren 2015–2017. I vår 2017 anlitade Museiverket Terminologicentralen att utöka ontologin vidare med cirka 700 begrepp som gäller kulturmiljön. Begreppen är utvalda från väsentliga ordlistor och registrar som anknyter till ämnesområdet.