MAO/TAO-ontologian täydennys kulttuuriympäristöön liittyvillä käsitteillä

Sanastokeskus on täydentänyt Museoalan ja taideteollisuusalan MAO/TAO-ontologiaa yhdessä Museoviraston kanssa kahdessa vaiheessa vuosina 2015–2017. Keväällä 2017 Museovirasto tilasi Sanastokeskukselta ontologiatyötä, jossa lisätään MAO/TAOon kulttuuriympäristöön liittyviä käsitteitä.

Työ alkoi loppukeväästä ja sen ensimmäisessä vaiheessa MAO/TAOon lisätään noin 700 käsitettä. Käsitteitä on poimittu muun muassa Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaasta, Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanastosta sekä Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -rekisteristä.