Haku

annuiteettilaina; tasaerälaina
ei: tasalyhennyslaina; tasalyhenteinen laina (2)
sv   annuitetslån n; lån n med jämna rater /FI/
en   annuity loan; constant payment loan
määritelmä
laina, jossa koron (1) ja lyhennyksen summa on sama kussakin maksuerässä
huomautus
Velan koron (1) ja lyhennyksen summaa maksuerässä kutsutaan annuiteetiksi.
Lyhennyksen osuus annuiteettilainan maksuerässä kasvaa ja korkojen osuus pienenee takaisinmaksun edetessä. Jotta kaikkien maksuerien summa vastaisi korkojen ja lyhennysten yhteissummaa, korkokanta ei saa muuttua laina-aikana. Korkokannan muutoksen yhteydessä luotonantaja voi toimia kahdella eri tavalla. Ensimmäisen tavan mukaan maksuerä on kiinteä ja laina-aikaa muutetaan korkojen muuttuessa (Suomessa käytetään ainakin ruotsinkielisiä termejä jämna delbetalningar, jämna poster ja jämna rater, suomenkielistä termiä kiinteä tasaerä ja englanninkielistä termiä equal payment. Ruotsissa käytetään termejä bibehållen annuitet tai falsk annuitet.). Toisen tavan mukaan takaisin maksettavaa summaa muutetaan, kun taas laina-aika on kiinteä (Suomessa käytetään ainakin ruotsinkielistä termiä annuitet, suomenkielisiä termejä annuiteetti ja tavallinen tasaerä ja englanninkielistä termiä fixed equal payment. Ruotsissa käytetään termejä ändrad annuitet tai äkta annuitet.).
Suomessa tietyt luottolaitokset käsittelevät näitä kahta annuiteettilainan lyhennystapaa erillisinä käsitteinä. Silloin lainoja, joiden laina-aika korkokannan mahdollisista muutoksista huolimatta on kiinteä, kutsutaan annuiteettilainoiksi ja lainoja, joilla on aina sama maksuerä tasaerälainoiksi.
Ruotsin kielen rat-termiä käytetään maksuerän vastineena vain Suomessa.
definition
lån där summan av ränta (1) och amortering är densamma vid varje delbetalning
anmärkning
Summan av ränta (1) och amortering på skuld vid en delbetalning kallas för annuitet.
Amorteringsandelen på annuitetslånets återbetalningsbelopp växer och ränteandelen minskar vid återbetalning. En förutsättning för att summan av alla delbetalningar ska gå jämnt upp med räntor och amorteringar är att räntesatsen inte ändras under lånetiden. Vid ändring i räntesatsen kan kreditgivarna hantera återbetalningen på två principiellt olika sätt. Det första sättet är att delbetalningen är fast medan lånetiden ändras om räntorna ändras (I Finland kallas detta till exempel på svenska jämna delbetalningar, jämna poster och jämna rater, på finska kiinteä tasaerä och på engelska equal payment. I Sverige kallas detta bibehållen annuitet eller falsk annuitet.). Det andra sättet är att delbetalningen ändras något om räntorna ändras medan lånetiden är fast (I Finland kallas detta till exempel på svenska annuitet, på finska annuiteetti och tavallinen tasaerä och på engelska fixed equal payment. I Sverige kallas detta ändrad annuitet eller äkta annuitet.).
I Finland brukar vissa kreditinstitut (1) behandla de två sätten att amortera ett annuitetslån som två skilda begrepp. Då brukar lån som trots eventuella ändringar i räntesatsen har fast lånetid kallas för annuitetslån och lån som alltid har fast delbetalning kan kallas för lån med jämna rater.
Ordet rat används endast i Finland.

Käsitekaavio: Lainat

Begreppsdiagram: Lån
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2016-12-30

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Palaute: