Haku

 värdeandelskonto förvaringskonto på vilket värdeandelar noteras fondandel värdepapper (1) värdepapper (2) elektroniskt värdepapper värdeandel värdeandelssystem värdeandelskonton samt förteckningar över ägarna av de värdeandelar som har noterats på dessa konton förteckning över ägarna av värdeandelar som är registrerade på värdeandelskonton värdeandelsregister värdepapperscentral värdepappershandel (1) värdepappersmarknaden blankning blanka blankare kontoförande institut kontoförande instituts underinstitut Bank- och finansterminologi Värdepapper Om begreppsdiagrammen PARTITIV RELATION ASSOCIATIV RELATION GENERISK RELATION FLERDIMENSIONELLT SYSTEM KOMPLETTERANDE INFORMATION © Bank- och finanstermgruppens koordineringsgrupp och Terminologicentralen TSK rf 1..* 1..* indelnings- grund