Sanastotyön opas

Sanastotyön oppaan kansi.Heidi Suonuuti

Sanastotyön opas on käännös Heidi Suonuutin englanninkielisestä oppaasta Guide to Terminology. Sanastotyön opas esittää järjestelmällisen sanastotyön keskeiset periaatteet ja työmenetelmät tiivistetyssä muodossa, selkein käytännön esimerkein havainnollistettuina.

Sanastotyön opas neuvoo, miten käsiteanalyysi tulisi tehdä, mitä ovat käsitepiirteet ja millaisia käsitejärjestelmiä on olemassa. Se antaa ohjeita määritelmien laatimiseen ja varoittaa määritelmävirheistä. Se kertoo termeistä sekä käsitteiden ja termien harmonisoinnista. Opas esittelee sanastoprojektin vaiheet ja antaa ohjeita terminologisten tietojen esittämiseen. Oppaassa on runsaasti esimerkkejä muun muassa käsitesuhteista, määritelmistä ja graafisista käsitekaavioista.

Sanastotyön oppaassa on myös pieni sanastotyön sanasto, jossa on annettu suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset termit 32 keskeiselle terminologia-alan käsitteelle. Opas sisältää luettelon tärkeimmistä kansainvälisistä sanastotyön standardeista sekä Nordtermin organisaatioiden yhteystiedot. Oppaan liitteenä on tiiviit ja selkeät ohjeet sanaston laatimiseksi.

Sanastotyön opas soveltuu kaikille sanastojen tekijöille, esimerkiksi sanastotyöryhmän osallistujien käyttöön, oppimateriaaliksi sanastotyön kursseille tai sanastotyöstä muuten kiinnostuneille.

Oppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2006. Syksyllä 2012 oppaasta julkaistiin 2. painos. Uusi painos sisältää ensimmäiseen painokseen verrattuna vain pieniä muutoksia. Pääasiassa kyse on yhteystietojen ja standardien tietojen ajan tasalle saattamisesta, minkä lisäksi joitakin tekstikohtia on pyritty selkeyttämään.

Sanastotyön oppaan voi tilata Sanastokeskus TSK:sta lähettämällä tilaus- ja laskutustiedot sähköpostitse osoitteeseen toimisto@sanastokeskus.fi. Opas maksaa 12 euroa (+ toimitus- ja käsittelykulut).  Maksutapa on lasku.

Julkaisija: Sanastokeskus TSK, 2012. ISBN 978-952-9794-32-4.

Ks. myös Sanastotyön oppaan muunkieliset versiot