Begrepp inom yrkesutbildning

Ammatillisen koulutuksen käsitteitä

Projektet KARKKI – helhetsarkitektur för yrkesutbildningar CC BY-NC 4.0 2023   

Ordlistan är tillgänglig:     
- i PDF format     
- i termbanken TEPA   
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:     
- Termerna: finska     
- Begreppsbeskrivningarna: finska     
 

Ordlistan Ammatillisen koulutuksen käsitteitä (begrepp inom yrkesutbildning) utarbetades i samarbete mellan projektet KARKKI – helhetsarkitektur för yrkesutbildningar och Terminologicentralen. Projektet KARKKI finansieras av undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd och pågår 1.1.2022–31.12.2023. Ordlistan omfattar 17 begrepp som rör yrkesutbildning. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Syftet med ordlistan är att klargöra begrepp och på dessa sätt främja kommunikation och informationsutbytet samt stödja interoperabilitet. Ordlistan är avsedd för till exempel anordnare av yrkesutbildning och deras informationssystemleverantörer och den är till nytta till alla som använder termer och begrepp inom yrkesutbildning.

Den 2. upplagan av Undervisnings- och utbildningsordlista (OKSA) har använts som grund för termrekommendationer, definitioner och anmärkningar. Dessutom har lagstiftning, nationella grunder för yrkesinriktade examina och begreppsmodeller utarbetade i projektet KARKKI använts som källor.

Sakkunniga vid projektet KARKKI deltog i terminologiarbetet. Arbetsgruppen arbetade under ledning av en expert från Terminologicentralen som ansvarade för terminologiarbetet. Under terminologiarbetet fick arbetsgruppen information och kommentarer även från experter utanför arbetsgruppen.