Begrepp om försörjningsberedskap för produktion och distribution av elenergi

Sähköntuotannon ja -jakelun huoltovarmuuteen liittyviä käsitteitä

© SESKO ry, 2023

Ordlistan är tillgänglig: 
- i PDF format 
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan: 
- Termerna: finska, svenska, engelska 
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Miniordlistan Sähköntuotannon ja -jakelun huoltovarmuuteen liittyviä käsitteitä (begrepp om försörjningsberedskap för produktion och distribution av elenergi) utarbetades i samarbete mellan Sesko rf och Terminologicentralen. Ordlistan omfattar 10 centrala begrepp på området. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram. Ordlistan innehåller också några begrepp som är lånade från Ordlista för övergripande säkerhet och Ordlista om inre säkerhet.