Sähköntuotannon ja -jakelun huoltovarmuuteen liittyviä käsitteitä

© SESKO ry, 2023

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Sanastokeskus ja SESKO ry ovat tehneet yhdessä sähköalan huoltovarmuuteen liittyvän minisanaston, johon on koottu kymmenen keskeisintä käsitettä. Termit ja käsitekuvaukset ovat sanastossa suomeksi ja lisäksi käsitteille on annettu vastineet ruotsiksi ja englanniksi. Käsitteiden tiedot esitetään sanastossa termitietueina ja käsitekaaviona. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Sanastossa on kymmenen määritellyn käsitteen lisäksi lainattu aiheeseen kiinteästi liittyviä käsitteitä Kokonaisturvallisuuden sanastosta ja Sisäisen turvallisuuden sanastosta.