Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet

I februari 2019 anlitade CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (Centret för IT-expertis) Terminologicentralen TSK för att fortsätta ett begreppsarbete vars syfte är att utarbeta beskrivningar för begrepp som rör statsunderstödsverksamhet. Begreppsarbete ska stödja utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten, vars förberedelser Undervisnings- och kulturministeriet har satt igång med. Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid flera ministerier, ämbetsverk och organisationer. Begreppsarbetet görs på finska.