Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på hösten 2022

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (Centret för IT-expertis) anlitade Terminologicentralen TSK för att fortsätta begreppsarbete vars syfte är att utarbeta beskrivningar för begrepp som rör statsunderstödsverksamhet. Begreppsarbete ska stödja Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten som genomförs i finansministeriet.

De tidigare faserna av projektet förverkligades under 2018–2022. Under hösten 2022 ska ett nytt material göras färdigt på finska och statsrådets kansli ska färdisgställa den svenska och den engelska versionen av ordlistan. Efter det ska en ny upplaga av Ordlista för statsunderstöd publiceras.

Terminologicentralens terminolog ska medverka i att utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid flera ministerier, ämbetsverk och andra organisationer.