Beskattningsordlista, version 2.0

© Skatteförvaltningen, 2019

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Under 2019 förverkligade Terminologicentralen på uppdrag av Skatteförvaltningen den andra delen av ett terminologiprojekt som behandlar sådana begrepp som är svåra för skattebetalare. Projektet resulterade i Beskattningsordlista version 2.0 som innehåller information 149 begrepp i form av termposter och begreppsdiagram. Innehållet av begreppen beskrivs med hjälp av definitioner som kompletteras av anmärkningar. De finska termerna ges rekommendationer samt ekvivalenter på svenska och engelska. Begreppen i ordlistan presenteras också i form av begreppsdiagram som gör det lättare att uppfatta helheten.

Syftet med Beskattningsordlista är att hjälpa de som läser webbsidor och använder e-tjänster att bättre förstå relationerna mellan och innehållet av de olika begrepp som har att göra med beskattning.