Verotussanasto, versio 2.0

Beskattningsordlista, Tax Terminology

© Verohallinto, 2019

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Sanastokeskus toteutti vuoden 2019 aikana Verohallinnon toimeksiannosta toisen osan sanastoprojektiin, jossa laadittiin sanasto joukosta verovelvollisille vaikeita käsitteitä. Projektin tuloksena syntyneessä Verotussanaston versiossa 2.0 esitetään termitietueina ja käsitekaavioina 149 käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset, ja termeille annetaan vastineet ruotsin ja englannin kielillä. Käsitekokonaisuuksien hahmottamisen tueksi sanaston käsitteet on esitetty myös käsitekaavioiden avulla.

Verotussanasto määritelmineen on tarkoitettu auttamaan esimerkiksi Verohallinnon verkkosivujen lukijoita ja asiointipalvelujen käyttäjiä ymmärtämään helpommin verotuskäsitteiden välisiä suhteita ja sisältöä.