Den uppdaterade MAO/TAO-ontologin i Finto-service

MAO/TAO-ontologin på Finto-service

Museiverket anlitade Terminologicentralen år 2022 för att uppdatera Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin (MAO/TAO). Under året tillades några begrepp i ontologin och vissa begrepp bearbetades enligt önskemål av Museiverkets sakkunniga samt respons fått från Nationalbibliotekets Finto-service. Därtill uppdaterades också strukturen av ontologin så att den motsvarar strukturen av versionen 2022.1.Filolaos av Yleinen suomalainen ontologia (YSO).

Den nya versionen av MAO/TAO publicerades i Nationalbibliotekets Finto-service i december. Ontologin omfattar nära 14 000 begrepp varav cirka 700 ges termer både på finska och på engelska, och cirka 50 ges termer även på svenska.