Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa

MAO/TAO-ontologia Kansalliskirjaston Finto-palvelussa

Museovirasto tilasi Sanastokeskukselta vuonna 2022 Museoalan ja taideteollisuusalan ontologiaan (MAO/TAO) liittyvää ylläpitotyötä. Osana työtä ontologiaan tehtiin joitakin lisäyksiä ja korjauksia Museoviraston asiantuntijoiden ehdotusten sekä Kansalliskirjaston Finto-palvelun kautta saadun palautteen pohjalta. Lisäksi MAO/TAOon liitetty Yleinen suomalainen ontologia (YSO) päivitettiin uudempaan versioon (2021.1.Filolaos).

Sanastokeskuksen terminologi ja IT-asiantuntija valmistelivat ontologian julkaisua varten loppuvuodesta, ja päivitetty versio julkaistiin Finto-palvelussa joulukuussa. Päivityksen jälkeen ontologia sisältää liki 14 000 käsitettä, joista noin 700:lle annetaan suomenkielisten termien lisäksi englanninkieliset termit ja noin 50:lle ruotsinkieliset termit.