EU Core Vocabularies på finska

I november 2020 anlitade Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte var att utarbeta begreppsbeskrivningar för begreppen i fyra EU Core Vocabulary ordlistor. Resultatet blev EU Core Vocabularies - Ehdotus suomenkieliseksi sanastoksi, en förslag till en ordlista på finska. Förslaget omfattar följande EU Core ordlistor: Core Person Vocabulary, Core Public Organisation Vocabulary, Core Business Vocabulary och Core Criterion and Core Evidence Vocabulary. Förslaget till en ordlista på finska innehåller 90 begrepp som ges termer på finska, och den största delen av begreppen ges även begreppsbeskrivningar på finska.

Syftet med EU Core Vocabularies - Ehdotus suomenkieliseksi sanastoksi är att stödja ordlistearbete inom den offentliga förvaltningen och mellan olika informationsområden och främja den semantiska interoperabiliteten av data. Arbetet blev färdigt i mars 2021 och förslaget har publicerats i verktyget Terminologiska ordlistor.