EU Core Vocabularies suomeksi

Sanastokeskus ja Digi- ja väestötietovirasto aloittivat marraskuussa 2020 yhteistyön EU Core Vocabulary -sanastojen käsitteiden määrittelemiseksi. EU Core Vocabularies - Ehdotus suomenkieliseksi sanastoksi sisältää neljä sanastokokonaisuutta: Core Person Vocabulary, Core Public Organisation Vocabulary, Core Business Vocabulary sekä Core Criterion and Core Evidence Vocabulary. Näistä sanastoista valituille käsitteille on annettu suomenkieliset termit ja valtaosalle on valmisteltu suomenkieliset määritelmä- ja huomautusluonnokset. Sanastoehdotuksessa esitetään termitietueina ja käsitekaavioina 90 käsitteen tiedot.

Sanastoehdotuksella pyritään edistämään Suomen julkisen hallinnon yhteistä ja eri tietoalueiden sanastotyötä sekä tietojen semanttista yhteentoimivuutta.

Työ valmistui maaliskuussa 2021, ja sanastoehdotus on julkaistu Sanastot-työkalussa.