Fastighetsverksamhetsordlista, 2 upplagan

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos; Vocabulary of Real Estate Business, 2nd edition

© Terminologicentralen TSK rf, 2012
Utgiven av RAKLI
ISBN 978-952-9794-33-1 (PDF)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format
- i termbanken TEPA

Fastighetsverksamhetsordlistan publicerades först i 2001. En ny, uppdaterad utgåva av ordlistan har nu blivit färdig, och i den ingår de mest centrala begrepp som hänför sig till fastighetsverksamhet. Den första delen av publikationen innehåller mest begrepp som ingick också i den gamla ordlistan, men några av dess definitioner och termer har omarbetats. Den andra delen av publikationen innehåller nya begrepp inom områden fastighetsplacering, miljö- och energieffektivitet samt fastighetsservicen.

Ordlistan omfattar i sin helhet 128 begrepp. Begreppens innehåll förklaras med hjälp av finska och engelska definitioner och kompletterande anmärkningar, vilka har skrivits på finska och översatts till engelska. Ordlistan ger finska rekommendationer och engelska ekvivalenter. Relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram, vilka strävar efter att ge en helhetsbild av varje område i ordlistan för läsaren.

Ordlistan är avsedd för alla aktörer och parter på branschen, både på inrikes- och utrikesmarknaderna. Syftet med ordlistan är också att underlätta för medborgaren informationssökningen och främja kommunikation mellan specialisterna och medborgarna.

Ordlistan har uppdaterats på initiativ av Fastighetsägarna och byggherrarna i Finland RAKLI ry. Projektet koordinerades av RAKLI ry, och Terminologicentralen TSK var ansvarig för det terminologiska arbetet som finansierades av de organisationerna som var med i ledningsgruppen. Den uppdaterade ordlistan publicerades i oktober 2012.