Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos

Vocabulary of Real Estate Business, 2nd edition

© Sanastokeskus TSK ry, 2012
Julkaisija: RAKLI ry
ISBN 978-952-9794-33-1 (PDF)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi, englanti

Vuonna 2001 julkaistusta Kiinteistöliiketoiminnan sanastosta on valmistunut päivitetty 2. laitos, joka sisältää keskeisimmät kiinteistöliiketoimintaan liittyvät käsitteet. Julkaisun alkuosa sisältää pääosin samoja käsitteitä kuin vuonna 2001 julkaistu sanasto, mutta joidenkin aiemmin julkaistujen käsitteiden määritelmiä ja termejä on muokattu. Julkaisun loppuosaan on lisätty uusia käsitteitä, joiden aiheina ovat kiinteistösijoittaminen, ympäristö- ja energiatehokkuus sekä kiinteistöpalvelut.

Kokonaisuudessaan sanasto sisältää 128 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu sekä suomen- että englanninkielisten määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Määritelmät ja huomautukset on laadittu suomeksi ja käännetty suomesta englanniksi. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niille englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin sanaston aihealueesta.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto on tarkoitettu kaikille alan toimijoille ja osapuolille niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa ja helpottaa asiantuntijoiden ja kansalaisten välistä viestintää.

Aloitteentekijänä sanaston päivityshankkeessa toimi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Projektin terminologisen työn rahoittivat johtoryhmän muodostaneet organisaatiot. Projektia koordinoi RAKLI ry, ja terminologinen työ tehtiin Sanastokeskus TSK:ssa. Päivitetty sanasto julkaistiin lokakuussa 2012.