NORDTERM 22: Begreppsarbete och informationshantering

© författarna, 2021
ISBN 978-952-9794-37-9 (PDF)
ISSN 1100-9659 (nätpublikation)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format

Språken i publikationen: en, da, no, sv

Terminologicentralen och Helsingfors universitet arrangerades det samnordiska evenemanget Nordterm 2021 som ett webbinarium 1–2 juni 2021. Teman på evenemanget var ”Begreppsarbete och informationshantering”.

Artiklarna baserad på föredragen vid Nordterm 2021 har samlats i e-publikationen Begreppsarbete och informationshantering (NORDTERM 22), som är tillgänglig på Nordterms webbplats. Flera av artiklarna handlar om hur de nordiska aktörer inom den offentliga förvaltningen utnyttjar begreppsarbetets metoder och den terminologiska kunskapen.

Förutom artiklarna innehåller publikationen också rapporter från Nordterms styrgrupp och arbetsgrupper samt rapporter från de språkområden som representeras i Nordterm. Artiklarna och rapporterna är på danska, norska, svenska eller engelska.