NORDTERM 22: Begreppsarbete och informationshantering

© kirjoittajat, 2021
ISBN 978-952-9794-37-9 (PDF)
ISSN 1100-9659 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla:
- PDF-muodossa

Julkaisun kielet: en, da, no, sv

Sanastokeskus ja Helsingin yliopisto järjestivät yhteispohjoismaisen Nordterm 2021 -tapahtuman webinaarina 1.–2.6.2021. Tapahtuman teema oli ”Käsitetyö ja tiedonhallinta”.

Webinaarin esitykset on koottu sähköiseen julkaisuun Begreppsarbete och informationshantering (NORDTERM 22), joka on julkaistu pdf-muodossa Nordtermin verkkosivustolla. Monet julkaisun artikkeleista käsittelevät sitä, kuinka pohjoismaiset julkishallinnon toimijat hyödyntävät käsitetyön menetelmiä ja terminologista osaamista.

Webinaarissa pidettyjen esitysten pohjalta kirjoitettujen artikkelien lisäksi julkaisu sisältää myös Nordtermin johtoryhmän ja työryhmien raportit sekä Nordtermin kielialueiden raportit vuosilta 2019–2021. Artikkelit ja raportit on kirjoitettu norjaksi, ruotsiksi, tanskaksi ja englanniksi.