Ordlista över centrala begrepp inom fastighets- och byggnadsbranschen

ERSATT AV: Ordlista för byggd miljö, 2020

© RAKLI ry, 2016

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland RAKLI rf och Terminologicentralen TSK påbörjades ett gemensamt ordlisteprojekt i slutet av 2014. Projektets syfte var att utarbeta en ordlista som innehåller de centrala begreppen som anknyter sig till fastighets- och byggnadsbranschen.

För att ordlistans rekommendationer skulle passa till användning av alla aktörer inom fastighets- och byggnadsbranschen utfördes ordlisteprojektet i samarbete med flera olika organisationer. Målet med ordlistan är att stödja all kommunikation inom branschen, både myndighetskommunikation och den vardagliga kommunikation som gäller fastighetsförvaltning, och även främja medborgarens informationssökning. Termer och rekommendationer i ordlistan ska användas i den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur och ordlistan ska också utnyttjas t.ex. i lag- och direktivberedning.

Eftersom aktörer inom fastighets- och byggnadsbranschen har inom åren utarbetat flera ordlistor med Terminologicentralen påbörjades ordlistearbetet med insamling och granskning av det existerande materialet. Sammanlagt 116 centrala begrepp utvaldes till den nya ordlistan som blev färdig på hösten 2016. I ordlistan ges termrekommendationer och definitioner på finska och ekvivalenter på engelska och svenska. Begreppen åskådliggöras med begreppsdiagram med UML notationer.

Projektet finansierades av miljöministeriet och koordinerades av RAKLI. Terminologicentralen var ansvarig för terminologiarbetet. Även sakkunniga från Finlands Fastighetsförbund, HOK-Elanto, ISS Palvelut, Kiinko, Rakennustieto och Statistikcentralen deltog i ordlistearbetet.